Fantasia 12 Hawaiian Leis (Leis, Green/red/White(Mexico)) – fantasisales


Fantasia 12 Hawaiian Leis (Leis, Green/red/White(Mexico))

Regular price $26.24

1 dozen Hawaiian Leis. great for your next luau!

  • 12 Hawaiian Leis
  • Leis are 40" Long
  • 12 Hawaiian Leis
  • Leis are 40" Long